Psychische problemen

Psychische problemen

U kunt met vrijwel alle psychische en psychiatrische klachten bij ons terecht. PuntP is specialist in het behandelen van een angststoornis, depressie en een bipolaire stoornis. We bezitten specifieke expertise als de behandeling van angst, depressie en/of de bipolaire stoornis samen gaat met de aanwezigheid van ASS en/of ADHD. Psychische problemen zijn problemen waarvoor meestal geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is. PuntP behandelt de volgende psychische problemen:

ADHD

De verschijnselen ADHD kan tot uiting komen in een groot aantal verschillende kenmerken. Als u sinds de kindertijd last heeft van concentratieproblemen, (innerlijke) onrust, snel wisselende stemmingen, moeilijk kunnen luisteren, alles tegelijk doen, dingen niet afmaken, vaak dingen kwijt zijn, impulsief gedrag, woedebuien, snel afgeleid of chaotisch zijn, dan kan dat wijzen op ADHD.

Herkent u dit en wilt u meer weten, lees dan verder onder ADHD.

Angst

Iedereen is wel eens bang of in paniek. Angst is een verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar en brengt ons lichaam in staat van paraatheid. Dit is natuurlijk heel nuttig als er gevaar dreigt. Het komt echter ook voor dat u vaker bang zonder dat er een reëel gevaar dreigt.

Herkent u dit en wilt u meer weten, lees dan verder onder angst. U vindt daar ook meer over paniekstoornis, dwangstoornis, piekerstoornis of fobieën en wat PuntP voor u kan betekenen.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Mensen met autisme zeggen zelf: ASS is een andere manier van waarnemen, denken en communiceren. ASS is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die vanaf de geboorte aanwezig is. De mate waarin ASS zorgt voor problemen hangt van diverse factoren af zoals bijvoorbeeld opvoeding, intelligentie en persoonlijkheid. Mensen kunnen strategieën hebben ontwikkeld waardoor de verschijnselen van ASS verborgen bleven.

Herkent u dit en wilt u meer weten, lees dan verder onder Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Bipolaire problematiek

Er zijn altijd situaties die ons erg boos, blij of verdrietig maken: emotionele pieken en dalen horen bij het leven. Het komt echter voor dat u last hebt van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er gebeurt; uw stemming lijkt soms zijn eigen gang te gaan.

Herkent u dit en wilt u meer weten, lees dan verder onder bipolaire problematiek.

Depressie

Iedereen is wel eens moe, somber of lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort gevoelens echter enkele weken aanhouden, kan er sprake zijn van een depressie.

Herkent u dit en wilt u meer weten, lees dan verder onder depressie. U vindt daar ook meer over een dysthyme stoornis en een postnatale depressie.

 

Zorgkaart Nederland

Sitemap