Praktische informatie

Wat kost een behandeling?

Kosten van uw behandeling

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij PuntP. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij PuntP wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is PuntP bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van PuntP. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij zijn of haar zorgverzekering. In 2017 is het wettelijk verplichte eigen risico 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in 2017 zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Afspraak is afspraak

Als u uw geplande afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of u verschijnt niet op de afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Deze kosten zijn vastgesteld op € 40, u ontvangt hiervoor een rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Vragen of klachten?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

De wijze waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd is nogal complex. Daarom kan het voorkomen dat u een vraag heeft als u via uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze kunt u stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten, telefonisch bereikbaar op 020 590 5729 (van 14.00 tot 16.00). Indien u over de factuur een klacht wilt indienen kan dit via klachtenfacturatie@arkin.nl.

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u andere vragen over de eerste- of tweedelijns GGZ, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (€ 0, 20 per gesprek). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Zorgkaart Nederland

Sitemap