Verwijzers

Spoedgevallen

Contact bij crisis

Buiten kantoortijden

Is uw inschatting dat een patiënt binnen 24 uur gezien moet worden? Belt u dan met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam: 020 523 54 33.

Binnen kantoortijden

Tijdens kantooruren belt u met het Acuut Behandelteam in uw regio:

Kan het langer wachten? Volgt u dan de reguliere aanmeldprocedure via Centrale Aanmelding Arkin, telefoonnummer 020 590  55 55. Na een verwijzing maken wij een afspraak met uw cliënt. Bekijk hier onze wachttijden.

Zorgkaart Nederland

Sitemap