Direct aan de Slag module

Geen wachttijd maar al gelijk de zorg die je nodig hebt
Wij bieden Direct aan de slag-bijeenkomsten om je niet onnodig te laten wachten op de start van de behandeling. Je krijgt op deze manier meteen de zorg die je nodig hebt. Je gaat in jouw eigen tempo al aan de slag met onderdelen die ook later in behandeling bij je eigen behandelaar aan bod komen. Het blijkt dat mensen een stuk sneller kunnen opknappen als ze toekomen aan de dingen die ze echt van belang vinden en dit kunnen delen met andere mensen met soortgelijke problemen.

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijg je niet alleen informatie en uitleg over de behandeling, maar ga je ook aan de slag met het zetten van kleine stapjes richting je behandeldoelen, het versterken van je motivatie en het trainen van je aandacht.

De behandeldoelen noemen wij binnen PuntP gezondheidsdoelen. Thuis vul je online achter je computer in welke gezondheidsdoelen je wilt bereiken. Dit gaat vaak over relaties en vriendschappen, dagbesteding en werk, leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. In de groep bespreek je de gezondheidsdoelen met de behandelaar en onderzoek je wat je alvast kunt doen om hiermee in je eigen tempo aan de slag te gaan. Daarnaast besteden we ook aandacht aan onderliggende waarden, je motivatie, de betrokkenheid van naasten en mindfulness.

Binnen de groep doet ook een ervaringswerker mee. Een ervaringswerker kan uit eigen ervaring vertellen wat tijdens een behandeling geholpen heeft om te herstellen van een angst- of depressieve stoornis. Samen met de informatie van de psycholoog geeft de ervaringswerker je hierdoor een completer pakket dat jou kan helpen om anders om te leren gaan met je angsten en/of depressie.

Wanneer kun je meedoen?

Je kunt mee doen met deze Direct aan de slag– bijeenkomsten als je de intake hebt gehad. Als er redenen zijn waarom je beter niet mee kunt doen zal je intaker dit samen met jou bespreken. Vaak zien mensen een beetje op tegen groepsbijeenkomsten. Dat is normaal. Dat hoeft geen reden te zijn om ervan af te zien. Je wilt misschien liever niet dat andere mensen horen wat voor klachten jij hebt. In deze groep gaat het echter niet over je klachten en alle beperkingen die dat geeft, maar over wat je weer wilt kunnen: de gezondheidsdoelen. Door dat met andere deelnemers te bespreken geef je jezelf de kans om weer een positievere toekomst te zien.