Veelgestelde vragen

Hier vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen. Je  kunt in het menu een categorie kiezen en alle vragen bekijken. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met PuntP via Centrale Aanmelding Arkin op telefoonnummer 088-505 12 21 of 020-590 44 44 of per e-mail op aanmelden@arkin.nl.

Wat is het no show beleid van PuntP?

Bij PuntP willen we je graag zo goed mogelijk helpen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat je aanwezig bent bij de geplande afspraken. Ben je afwezig en is de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd, dan is er sprake van een no-show. We vinden het belangrijk om je erop te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no-show een negatieve invloed hebben op jouw gezondheidstoestand en de effectiviteit van de behandeling. Een no-show verhoogt de kans op een terugval en onderbreekt jouw herstel.

Wij gaan ervan uit dat je na het afzeggen een nieuwe afspraak inplant met je behandelaar. Wanneer wij geen contact kunnen leggen, dan volgt er na een no-show een brief om binnen 14 dagen contact op te nemen, voor een nieuwe afspraak. Reageer je niet op deze oproep, dan verwijzen we je terug naar de huisarts en word je uitgeschreven bij PuntP.

 

Waar vind ik het telefoonnummer van een medewerker of afdeling?

Je kunt ons algemene nummer bellen (020-590 44 44 of 088 505 12 21), wij verbinden je dan door met de juiste contactpersoon.

Iemand in mijn omgeving gedraagt zich vreemd, wat kan ik doen?

Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer zo nodig en zo mogelijk diegene om hulp te zoeken. Ga eventueel samen bij de huisarts langs.

In Amsterdam is in iedere wijk een meldpunt zorg en overlast. Hierin werken de GGZ en verslavingszorginstellingen, de politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en energiebedrijven samen om oplossingen te zoeken voor mensen die overlast veroorzaken of zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp willen zoeken.

Ik leef samen met iemand die psychische problemen heeft, kan ik zelf ook hulp krijgen?

Ja zeker! Als je samen leeft met iemand die psychische problemen heeft, dan kun je zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De afdeling Preventie van ArkinBasisGGz biedt dan verschillende mogelijkheden. Van een eenmalig preventief adviesgesprek tot deelnemen aan een cursus.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over mijn behandeling?

Het kan zijn dat je niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over je behandeling, de informatievoorziening of de manier waarop je bent benaderd.

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Een klacht indienen kan op verschillende manieren. Op de pagina signalen en klachten kun je alle informatie vinden.

Heeft PuntP speciale therapiegroepen?

Bij PuntP worden diverse therapiegroepen aangeboden, voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, vrouwen, voor diverse klachten zoals depressie, sociale angst en borderline problematiek. Wanneer je door je huisarts verwezen wordt naar PuntP wordt tijdens de intake gekeken of groepstherapie passend is in jouw situatie en welke groep het meest in aanmerking komt.

Via de afdelingen preventie worden groepscursussen aangeboden voor onder andere lichte depressieve klachten, angstige kinderen en familieleden van mensen met psychische problemen. Er zijn ook groepen waar de voertaal Arabisch of Turks is. Voor meer informatie over het groepsaanbod kun je ons algemene nummer bellen (020-5905000).

Ik overweeg behandeling voor angstklachten maar word ik daarbij gedwongen de dingen te doen die ik eng vind?

In principe leidt vermijden tot meer angst en het doen van spannende dingen tot meer zelfvertrouwen. Veel behandelingen van angstklachten zijn hierop gebaseerd. Met behulp van een therapeut worden de voorwaarden gecreëerd waarbij je met kleine stappen weer dingen durft te gaan doen waar je vroeger bang voor was. Dat gaat nooit met dwang gepaard en er wordt ook niet van je gevraagd dingen te doen waarvan je in paniek raakt.

Wat kan ik als naaste doen als ik niet tevreden ben over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die je kunt ondernemen wanneer je ontevreden bent over de behandeling van een naastbetrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek je zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden.
  • Schrijf eventueel van te voren voor jezelf op wat je wil bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat je wilt bereiken en welke ondersteuning je daarbij wil, dan alleen te zeggen wat je niet goed vindt gaan.

Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kun je een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.

Wanneer je niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, je ondersteunen en eventueel bemiddelen.

Heb ik de gehele behandeling dezelfde behandelaar?

In principe krijg je je hele behandeling dezelfde behandelaar. In sommige gevallen niet. Bijvoorbeeld als je medicijnen krijgt als onderdeel van je behandeling. Dan bezoek je naast je behandelaar ook een psychiater.

Hoe lang duurt een sessie met mijn behandelaar?

Als je individuele therapie heeft, dan duurt een sessie 45 minuten. Heb je groepstherapie dan duurt een sessie over het algemeen langer, bijvoorbeeld anderhalf uur.