Veilig opgroeien

Elke ouder heeft het beste met diens kind voor en wil het graag goed doen. Als er thuis sprake is van spanning en stress ondervindt ieder gezinslid hier last van, dus ook kinderen. Kinderen praten daar met een ouder niet altijd even gemakkelijk over. De preventieafdeling van Arkin Jeugd en Gezin biedt ouders en kinderen ondersteuning. Er worden trainingen gegeven voor kinderen voor alle leeftijden, ook is er een mogelijkheid voor adviesgesprekken voor ouders of jongeren. Zie Voorlichting en training.

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van je kind bespreken wij dit met je en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan. Wij zijn gebonden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.