Naastenconsulent

Veel teams binnen Arkin beschikken over een naastenconsulent bij wie je terecht kunt voor advies en ondersteuning. Een naastenconsulent zorgt ervoor dat er binnen de behandelteams ook aandacht voor familie en naasten is.

Een naastenconsulent ​kan ondersteunen als de samenwerking tussen hulpverlener, cliënt, persoonlijk begeleider en familie onderbroken is. De consulent ​kan dan tijdelijk het stokje van de persoonlijk begeleider over​nemen als contactpersoon voor de familie en geeft de benodigde informatie door. ​Op deze manier wordt de behandelrelatie tussen de cliënt en zijn hulpverlener niet geschaad. De persoonlijk begeleider en de naastenconsulent bekijken gezamenlijk of er herstel van het contact mogelijk is.

Als een cliënt geen contact met familie wil ​kan de consulent altijd een luisterend oor bieden, algemene informatie geven over de behandeling van de desbetreffende locatie en globaal vertellen hoe het met de cliënt gaat. Uiteraard wordt niets verteld over het ziektebeeld of de behandeling van de cliënt als deze dat zelf niet wil. Daarnaast treedt de consulent op als adviseur voor de collega’s omtrent het naastenbeleid van Arkin.