Over PuntP

Missie en visie

Onze missie

PuntP behandelt op een directe en duidelijke wijze volwassen met enkel- en meervoudige psychische en psychiatrische problemen. Ook werken wij aan het voorkomen van psychische problemen. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod.

Wij stellen de cliënt in staat beter richting aan zijn eigen leven te geven. Iedere cliënt beschouwen wij als een volwaardige gesprekspartner en wij zorgen dat hij zo goed mogelijk de regie over de behandeling houdt.

Onze zorg is resultaatgericht en kan zo nodig worden gecombineerd met verslavingszorg en andere specialismen van Arkin. Onze aanpak is respectvol, helder en flexibel. Wij houden rekening met de diversiteit en leefomgeving van de cliënt.

Visie op zorg

PuntP is onderdeel van Arkin, een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Wij werken vraaggericht, doeltreffend en doelmatig. Bij PuntP werken mensen met allerlei specialisaties zodat verschillende vormen van behandeling mogelijk zijn. Wij werken volgens de best beschikbare wetenschappelijke kennis, de best beschikbare praktijkkennis van hulpverleners en de best beschikbare ervaringskennis van cliënten.

Zorg op maat
PuntP levert zorg op maat. Samen met de cliënt zoeken wij naar de best passende behandeling. Wij houden rekening met iemands sociale en culturele achtergrond. Tijdens de behandeling maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen mogelijkheden van de cliënt voor het vinden van een oplossing van de hulpvraag.

Stap voor stap
Wij gaan bij PuntP uit van een stapsgewijze aanpak, ook wel ‘stepped care’ genoemd. Dit betekent minimale hulp als het kan en intensieve hulp als het nodig is. Onze zorg kan zo nodig worden gecombineerd met verslavingszorg en andere specialismen van Arkin.

Zorgkaart Nederland

Sitemap