Praktische informatie

Aanmelden en intake

Hoe meld ik me aan bij PuntP?

Als u een behandeling wilt voor uw psychische klachten of stoornis bij PuntP is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. Zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw huisarts kunt u doorverwijzen naar PuntP. Nadat wij de verwijsbrief ontvangen hebben, nemen we telefonisch contact met u op. Mocht u telefonisch niet bereikbaar zijn, dan ontvangt u een brief met de vraag of u contact met ons wilt opnemen.

Heeft u al een verwijsbrief, dan kunt u zichzelf aanmelden via deze website. Ook kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 020 590 44 44. Dit nummer kunt u ook bellen als u vragen heeft over (aanmelden bij) PuntP.

Intakegesprek

Het eerste gesprek bij PuntP is een intakegesprek. In dit gesprek proberen wij duidelijk te krijgen welke hulp u precies nodig heeft. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. Soms is er psychologisch onderzoek nodig om een duidelijke diagnose te stellen. Dit onderzoek bestaat meestal uit vragenlijsten invullen. In een enkel geval vindt er ook lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek plaats.

Wat moet u meenemen?

We adviseren u iemand die u goed kent mee te nemen naar uw eerste afspraak, mits u dit ook prettig vindt. Bij de eerste afspraak kan het de hulpverlener helpen om iemand in uw directe omgeving te vragen hoe hij/zij het probleem ziet. Vaak kunnen mensen in uw directe omgeving uw verhaal aanvullen of met toelichting en voorbeelden verduidelijken. Of misschien heeft degene die u meebrengt vragen over uw klachten die u zelf niet goed kunt beantwoorden. De hulpverlener kan uitleg geven bij de diagnose en vertellen hoe mensen in de directe omgeving het beste om kunnen gaan met de klachten. Later in de behandeling kan deze persoon met uw toestemming nog een keer uitgenodigd worden om betrokken te blijven bij de voortgang en eventuele vragen te stellen over zijn/haar rol in de behandeling van de klachten.

ROM vragenlijst

U krijgt voor het eerste intakegesprek een vragenlijst per mail gestuurd. Het is de bedoeling dat u deze thuis alvast invult. Indien u geen computer heeft, kunt u de vragenlijst bij PuntP invullen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap