Veelgestelde vragen

Praktische informatie

Waar vind ik het telefoonnummer van een medewerker of afdeling?

U kunt ons algemene nummer bellen (020-5905000), wij verbinden u dan door met de juiste contactpersoon.

Ik kan een toegestuurd bestand niet openen; wat moet ik doen?

U heeft voor het openen van dit bestand waarschijnlijk de meest actuele versie nodig van Acrobat Reader. Klik hier om de laatste versie te downloaden.

Wie komt er wat te weten over mijn psychische klachten?

Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge of schriftelijke informatie over u worden doorgegeven aan andere instellingen of mensen, ook niet in geval van nazorg. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft.

Alleen de hulpverleners en ondersteuners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Verder moeten sommige gegevens worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Deze heeft ook geheimhoudingsplicht en mag die gegevens nooit aan bijvoorbeeld uw werkgever doorspelen.

PuntP heeft verder een privacyreglement. Hierin staan uw rechten en staat hoe met uw gegevens wordt omgegaan. Vraag een exemplaar aan, zodat u weet wat uw rechten zijn.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over mijn behandeling?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling, de informatievoorziening of de manier waarop u bent benaderd.

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Een klacht indienen kan op verschillende manieren. Op de pagina signalen en klachten kunt u alle informatie vinden.

Hoe lang zijn de wachttijden?

PuntP zet zich in om de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Lees meer over de wachttijden bij voor kortdurende ambulante zorg.

Als het nodig is, wordt een spoedafspraak gemaakt voor directe hulp. Voor meer informatie: Aanmelding en Advies (telefoonnummer 020 – 590 4444)

Zijn er aan de behandeling kosten verbonden?

Behandelingen bij PuntP worden vergoed door de zorgverzekeraar. We willen u goed informeren over de kosten. Lees alles over de kosten onder ‘wat kost een behandeling?’ zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe kan ik me aanmelden?

Als u zich wilt aanmelden voor behandeling bij PuntP kunt u onder www.puntp.nl/Aanmelden lezen hoe u dit kunt doen, wat uw verwijzer moet doen, het aanmeldproces en contactgegevens.

Bel bij levensbedreigende situaties 112

Waarom heb ik voor een behandeling een verwijzing nodig?

De hulpverlening van PuntP is tweedelijns gezondheidszorg, specialistische hulp dus. Net als bij hulp van een medisch specialist of ziekenhuisopname is een verwijzing van een huisarts of andere verwijzer nodig om de behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.

Overigens biedt onze afdeling preventie diverse cursussen en trainingen aan waarvoor geen verwijzing nodig is. Voor inlichtingen hierover kunt u bellen met PuntP preventie op 020-5901330.

Zorgkaart Nederland

Sitemap