Veelgestelde vragen

Naastbetrokkenen

Ik leef samen met iemand die psychische problemen heeft, kan ik zelf ook hulp krijgen?

Ja zeker! Als u leeft met iemand die psychische problemen heeft, dan kunt u zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De afdeling Preventie van PuntP biedt dan verschillende mogelijkheden. Van een eenmalig preventief adviesgesprek tot deelnemen aan een cursus. Het volledige aanbod leest u bij ons aanbod voor Familie en naasten.

Iemand in mijn omgeving gedraagt zich vreemd, wat kan ik doen?

Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer zonodig en zomogelijk diegene om hulp te zoeken. Ga eventueel samen bij de huisarts langs.

Onze afdeling preventie biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning van en advies aan naastbetrokkenen, zowel persoonlijke gesprekken als diverse cursussen zijn mogelijk. Bel 020-5901330 voor meer informatie. Deze ondersteuning is vertrouwelijk en er is geen toestemming van de cliënt voor nodig.

In Amsterdam is in iedere wijk een meldpunt zorg en overlast. Hierin werken de GGZ en verslavingszorginstellingen, de politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en energiebedrijven samen om oplossingen te zoeken voor mensen die overlast veroorzaken of zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp willen zoeken.

Ik maak me ernstige zorgen over een naaste, maar hij/zij wil niet dat ik contact zoek met de behandelaar. Wat kan ik doen?

Onze afdeling preventie biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning van en advies aan naastbetrokkenen. Zowel persoonlijke gesprekken als diverse cursussen zijn mogelijk. Bel 020-5901330 voor meer informatie. Deze ondersteuning is vertrouwelijk en er is geen toestemming van de cliënt voor nodig.

Verder kunt u contact met de behandelaar opnemen, deze moet de privacy van zijn cliënt beschermen maar kan wel informatie over de organisatie van de afdeling geven. Ook bent u zelf vrij om uw zorgen en observaties uit te spreken. In de meeste gevallen zal de behandelaar wel aan de cliënt melden dat er contact is geweest.

Wat kan ik als naaste doen als ik vragen heb en/of niet tevreden ben over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die u kunt ondernemen wanneer u ontevreden bent over de behandeling van een naast betrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek uw zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden.
  • Schrijf eventueel van te voren voor u zelf op wat u wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat u niet goed vindt gaan.

Onze afdeling preventie biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning van en advies aan naastbetrokkenen, zowel persoonlijke gesprekken als diverse cursussen zijn mogelijk. Bel 020-5901330 voor meer informatie.

Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kunt u een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.

Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, u ondersteunen en eventueel bemiddelen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap