Veelgestelde vragen

Behandelingen

Mag ik iemand meenemen naar een afspraak?

We adviseren u iemand die u goed kent mee te nemen naar uw eerste afspraak, als u dit ook prettig vindt. Bij de eerste afspraak kan het de hulpverlener helpen om iemand in uw directe omgeving te vragen hoe hij/zij het probleem ziet. Vaak kunnen mensen in uw directe omgeving uw verhaal aanvullen of met toelichting en voorbeelden verduidelijken. Of misschien heeft degene die u meebrengt vragen over uw klachten die u zelf niet goed kunt beantwoorden.

De hulpverlener kan uitleg geven bij de diagnose en vertellen hoe mensen in de directe omgeving het beste om kunnen gaan met de klachten. Later in de behandeling kan deze persoon met uw toestemming nog een keer uitgenodigd worden om betrokken te blijven bij de voortgang en eventuele vragen te stellen over zijn/haar rol in de behandeling van de klachten.

Hoe lang duurt een sessie met mijn behandelaar?

Als u individuele therapie heeft, dan duurt een sessie 45 minuten. Heeft u groepstherapie dan duurt een sessie over het algemeen langer, bijvoorbeeld anderhalf uur.

Heb ik de gehele behandeling dezelfde therapeut?

In principe krijgt u uw hele behandeling dezelfde behandelaar. In sommige gevallen niet. Bijvoorbeeld als u medicijnen krijgt als onderdeel van uw behandeling. Dan bezoekt u naast uw behandelaar ook een psychiater.

Wat is het verschil tussen preventie en behandeling?

Preventie is vooral geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug bij psychische tegenslag of zorgen, om op die manier te zorgen dat problemen niet erger worden en om zo te voorkomen dat er echt intensievere behandeling nodig is.

Wat kan ik als naaste doen als ik vragen heb en/of niet tevreden ben over de behandeling?

Er zijn diverse stappen die u kunt ondernemen wanneer u ontevreden bent over de behandeling van een naast betrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek uw zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden.
  • Schrijf eventueel van te voren voor u zelf op wat u wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat u niet goed vindt gaan.

Onze afdeling preventie biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning van en advies aan naastbetrokkenen, zowel persoonlijke gesprekken als diverse cursussen zijn mogelijk. Bel 020-5901330 voor meer informatie.

Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kunt u een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.

Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, u ondersteunen en eventueel bemiddelen.

Ik overweeg behandeling voor angstklachten maar word ik daarbij gedwongen de dingen te doen die ik eng vind?

In principe leidt vermijden tot meer angst en het doen van spannende dingen tot meer zelfvertrouwen. Veel behandelingen van angstklachten zijn hierop gebaseerd. Met behulp van een therapeut worden de voorwaarden gecreëerd waarbij de cliënt met kleine stapjes weer dingen durft te gaan doen waar hij/zij vroeger bang voor was. Dat gaat nooit met dwang gepaard en er wordt ook niet van cliënten gevraagd dingen te doen waarvan ze in paniek raken.

Heeft PuntP speciale therapiegroepen?

Bij PuntP worden diverse therapiegroepen aangeboden, voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, vrouwen, voor diverse klachten zoals depressie, sociale angst en borderline problematiek. Wanneer u door uw huisarts verwezen wordt naar PuntP wordt tijdens de intake gekeken of groepstherapie passend is in uw situatie en welke groep het meest in aanmerking komt.

Via de afdelingen preventie worden groepscursussen aangeboden voor onder andere lichte depressieve klachten, angstige kinderen en familieleden van mensen met psychische problemen. Er zijn ook groepen waar de voertaal Arabisch of Turks. Voor het preventieaanbod is geen verwijzing nodig, meer informatie bij de afdeling Preventie (020-5901330).

Voor meer informatie over het groepsaanbod kunt u ons algemene nummer bellen (020-5905000).

Heeft PuntP een sociale vaardigheidstraining?

PuntP biedt sociale vaardigheidstrainingen (ook wel assertiviteitstrainingen genoemd) maar alleen in het kader van bepaalde behandelingen. Daarvoor is dus een verwijzing en een diagnose nodig. Diverse instellingen in Amsterdam bieden open sociale vaardigheidstrainingen, hiervoor wordt vaak wel een (kleine) financiële bijdrage gevraagd. De afdeling Preventie (020-5901330) biedt diverse cursussen waarvoor bij enkele ook een verwijzing nodig is en waar ook sociale vaardigheden aan de orde komen.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over mijn behandeling?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling, de informatievoorziening of de manier waarop u bent benaderd.

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Een klacht indienen kan op verschillende manieren. Op de pagina signalen en klachten kunt u alle informatie vinden.

Ik weet voor een onderzoek niet of ik voor een behandeling kies. Is dit een probleem?

Bij iedere intake vind een inventarisatie van de klachten plaats en wordt onderzoek gedaan om tot een analyse en diagnose te komen. Hierop volgt een behandelaanbod. Het staat u vrij om hierover in gesprek te gaan, ook kunt u afzien van behandeling of toch kiezen voor behandeling elders.

PuntP heeft een afdeling psychodiagnostiek die uitgebreide onderzoeken en testen kan doen zonder dat daar een behandelvoorstel aan gekoppeld hoeft te worden.

Zorgkaart Nederland

Sitemap