PuntP werkt mee aan een betere angst-en depressiezorg

Waardegerichte zorg op het gebied van angst en depressie. Dat is de focus van Arnoud van der Geijs, zorgexpert GGZ van Menzis. Aan een door Menzis opgezet traject nemen vijftien aanbieders deel. Ze spiegelen uitkomsten en stellen verbeterplannen op. Met als belangrijkste doel de drie pijlers van waardegerichte zorg: verhogen van de ervaren kwaliteit, een betere gezondheid van burgers en cliënten en lagere kosten.

Sjoerd Kosterman, directeur behandelzaken angst- en stemmingsstoornissen van PuntP, is een van de deelnemers aan het traject. Hij is zich bewust van het feit dat er bij zorgverleners soms sprake is van een zekere terughoudendheid ten aanzien van zorgverzekeraars. Dit vanuit een veronderstelde bovenmatige aandacht voor kostenbeheersing. Maar daarvan is volgens hem in dit geval geen sprake. “Het gaat echt om de inhoud.”

Een lerend netwerk van instellingen noemt Arnoud van der Geijs het traject Waardegerichte zorg Angst & Depressie. “De vijftien  aanbieders met wie we werken, verschillen natuurlijk in veel opzichten van elkaar. Maar op één punt komen hun wensen en visie overeen. Ze streven naar een continue verbetercyclus door het transparant uitwisselen van data en best practices. Doe jij het als aanbieder op een andere manier dan ik? Heb jij andere uitkomsten? Wat kan ik daarvan leren? En wat heb ik jou op mijn beurt te bieden? Een slimme organisatie van de zorg, daar draait het wat ons betreft om. En de zorgprofessional is daarbij in the lead.”

Bekijk hier het volledige artikel: Menzis brengt ggz-instellingen bij elkaar voor betere angst- en depressiezorg – Qruxx