Psychische problemen

Sociale fobie

Wat is een sociale fobie?

Bij de sociale fobie is er een overheersende angst voor afwijzing of een kritische beoordeling door anderen. Er bestaat een minderwaardig idee over het uiterlijk, het voorkomen, de intelligentie, de afkomst of de sociaal-economische status. Het gevolg is dat de persoon in kwestie sociale situaties gaat vermijden of zich staande probeert te houden door zich zo normaal mogelijk te gedragen, zich klein maakt of zich juist overschreeuwt.

Symptomen sociale angst

WAAR KOMT HET DOOR?

Een sociale fobie wordt net als andere angststoornissen veroorzaakt door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

BIOLOGISCHE FACTOREN

In de ene familie komen angststoornissen meer voor dan in de andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding.

SOCIALE FACTOREN

Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis. Dat kan zowel een negatieve gebeurtenis zijn (ziekte, sterfgeval, scheiding, verhuizing, ontslag) als een positieve gebeurtenis (geboorte kind, promotie). Sociaal isolement, onbegrip in de naaste omgeving, chronische overbelasting en chronische lichamelijke klachten/aandoeningen houden een angststoornis daarnaast in stand.

PSYCHISCHE FACTOREN

Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan.

Tips

TIPS VOOR UZELF

TIPS VOOR DE OMGEVING

BEHANDELING

Lees verder over de behandeling van een sociale fobie.

Zorgkaart Nederland

Sitemap