Psychische problemen

Postnatale depressie

Wat is een postnatale depressie?

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. De jonge moeder maakt in korte tijd veel veranderingen door. Lichamelijk en hormonaal, maar ook emotioneel en sociaal. Geen wonder dat veel vrouwen de eerste dagen na een bevalling last hebben van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Deze zogenaamde ‘babyblues’ gaan meestal vanzelf over.

Sommige vrouwen blijven echter neerslachtig, prikkelbaar en angstig. In dat geval kan er sprake zijn van een postpartum depressie, ook wel postnatale depressie genoemd. Soms beginnen de klachten pas na enkele weken of maanden, als de moeder stopt met borstvoeding geven of weer gaat werken. Een postnatale depressie kan ook optreden na een miskraam of abortus.

Naar schatting krijgt tien procent van alle bevallen vrouwen last van meer of minder ernstige depressieve klachten. In Nederland gaat het om 20.000 vrouwen per jaar.

Symptomen postnatale depressie

Naast de algemene symptomen van een depressie, kan een postpartum depressie zich uiten in:

Postpartum psychose

Een enkele vrouw krijgt ook last van waandenkbeelden en verliest het contact met de werkelijkheid. Dit noemen we een postpartum psychose. De moeder denkt bijvoorbeeld dat het kind niet van haar is of ziet in een flits voor zich dat ze de baby van de commode laat vallen. Ze kan zo somber zijn dat ze denkt dat zij of de baby dood beter af is. In het geval van een postpartum psychose moet direct deskundige hulp worden ingeschakeld.

WAAR KOMT HET DOOR?

Postnatale depressies hebben niet één duidelijke oorzaak. Ze ontstaan door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

BIOLOGISCHE FACTOREN

Een belangrijke biologische factor is de verandering in de hormoonbalans. Daarnaast speelt ook erfelijkheid een rol. In sommige families komen (postnatale) depressies vaker voor dan in andere.

SOCIALE FACTOREN

Een bevalling is een ingrijpende gebeurtenis die veel spanning kan oproepen. Bij vrouwen die er gevoelig voor zijn, kan een grote hoeveelheid spanning leiden tot een postnatale depressie. Een moeilijk verlopende zwangerschap of bevalling en andere stressfactoren, zoals relatieproblemen, vergroten de kans op een postnatale depressie. Ook maatschappelijke normen over het moederschap en het ideale gezinsleven spelen een rol. Deze druk is des te groter wanneer de nieuwe moeder de zorg voor haar kind(eren) wil combineren met een baan buitenshuis. Soms heeft een postnatale depressie ook te maken met onverwerkte ervaringen in het verleden.

PSYCHISCHE FACTOREN

Persoonlijke eigenschappen die kunnen leiden tot een postnatale depressie zijn: te hooggespannen verwachtingen, slecht nee kunnen zeggen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten.

Tips

TIPS VOOR UZELF

TIPS VOOR DE OMGEVING

BEHANDELING

Lees verder over de behandeling van een Postnatale depressie.

Zorgkaart Nederland

Sitemap