Psychische problemen

Gegeneraliseerde angststoornis

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

Mensen die lijden aan een dwangstoornis worden geteisterd door beangstigende dwanggedachten en/of dwangvoorstellingen (obsessies) en proberen hun angst te bedwingen door dwanghandelingen uit te voeren (compulsies). Het kan er toe leiden dat iemand honderd keer per dag controleert of het gas uit is, tot bloedens toe zijn handen wast, de hele dag bezig is het huis schoon te maken en/of voortdurend rekensommen in zijn hoofd maakt.

Symptomen gegeneraliseerde angststoornis

In het algemeen gaat angst gepaard met:

Een algemene angststoornis of piekerstoornis gaan net als andere angststoornissen vaak gepaard met andere psychische problemen, zoals bijvoorbeeld depressie of alcoholverslaving.

WAAR KOMT HET DOOR?

Een gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis wordt net als andere angststoornissen veroorzaakt door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

BIOLOGISCHE FACTOREN

In de ene familie komen angststoornissen meer voor dan in de andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding.

SOCIALE FACTOREN

Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis. Dat kan zowel een negatieve gebeurtenis zijn (ziekte, sterfgeval, scheiding, verhuizing, ontslag) als een positieve gebeurtenis (geboorte kind, promotie). Sociaal isolement, onbegrip in de naaste omgeving, chronische overbelasting en chronische lichamelijke klachten/aandoeningen houden een angststoornis daarnaast in stand.

PSYCHISCHE FACTOREN

Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan.

Tips

TIPS VOOR U ZELF

TIPS VOOR DE OMGEVING

Behandeling

Lees verder over de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis.

Zorgkaart Nederland

Sitemap