Psychische problemen

Autisme Spectrum Stoornis

Wat is een Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor alle vormen van autisme zoals bijvoorbeeld PDD-NOS, de autistische stoornis en de stoornis van Asperger. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting bij 0,04% van de Nederlandse bevolking ASS voorkomt. Recent onderzoek laat zien dat dit aantal toeneemt doordat er nu meer kennis is over ASS.

De Autisme Spectrum Stoornis is door vele mensen op veel verschillende manieren omschreven. Een van de meest gangbare omschrijving die tegenwoordig wordt gebruikt is: ASS is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Mensen met autisme zeggen zelf: ASS is een andere manier van waarnemen, denken en communiceren. ASS is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die vanaf de geboorte aanwezig is. De mate waarin ASS zorgt voor problemen hangt van diverse factoren af zoals bijvoorbeeld opvoeding, intelligentie en persoonlijkheid. Mensen kunnen strategieën hebben ontwikkeld waardoor de verschijnselen van ASS verborgen bleven. Doordat ASS lange tijd niet herkend werd hebben mensen soms onnodig veel last gehad van de verschijnselen.

Symptomen ASS

Er zijn meerdere symptomen die bij ASS horen:

Sociale interactie

Omgang met anderen mensen kost moeite. Dit kan betrekking hebben op:

Sociale communicatie

Mensen met autisme communiceren vaak op een andere wijze dan mensen zonder autisme:

Stereotype patronen

Mensen met ASS kunnen erg geneigd zijn om dingen steeds op dezelfde manier te doen. Het vasthouden aan het bekende en vertrouwde maakt dat men vaak moeite heeft:

Daarnaast hebben mensen met autisme soms een sterke interesse in een bepaald onderwerp. Dit geeft houvast aan de wereld, die vaak onbegrijpelijk voor hen is. Ook richten ze zich bij voorkeur op één activiteit tegelijkertijd. Ze willen deze dan graag eerst afronden voordat ze aan een volgende activiteit beginnen. Wat ze doen, doen ze goed, en over het algemeen zijn mensen met autisme consequent en betrouwbaar. Mensen zonder autisme kunnen vaker meerdere dingen tegelijk doen en makkelijker van het ene naar het andere switchen.

HOE ONTSTAAT ASS?

De oorzaak van ASS ligt op het biologisch niveau. Uit familie- en tweeling onderzoek blijkt dat autisme sterk genetisch bepaald is, geschat op 90 procent. Ondanks nieuwe ontwikkelingen in genetisch onderzoek is ‘het autisme gen’ helaas nog niet gevonden. De vraag is of ‘het autisme gen’ wel bestaat en zeer waarschijnlijk zijn er meerdere genen bij betrokken. De verwerking van informatie in de hersenen verloopt anders bij mensen met ASS. We weten nog niet precies wat er anders verloopt. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de werking van de hersenen bij mensen met ASS. Dit betekent dat het niet vanzelf overgaat, ASS dragen mensen het je hele leven lang bij zich. Maar met de kennis over autisme kan ervoor gezorgd worden dat mensen, en hun omgeving, een manier vinden waarop ze er mee omgaan. Dit kan leiden tot een vermindering van klachten.

Behandeling ASS

PuntP is expert in het behandelen van mengbeelden van stoornissen waarbij de angst-, depressie- en/of de bipolaire stoornis een centrale rol speelt. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gaat regelmatig samen met een van deze stoornissen. Als de behandeling van angst, depressie en/of de bipolaire stoornis wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van ASS besteden we hier specifiek aandacht aan. Als er een vermoeden is van ASS zonder dat er sprake is van een andere stoornis verwijzen we naar de hiervoor bestaande behandelcentra. Hier kunt u ook terecht voor de uitgebreide diagnostiek.

Zorgkaart Nederland

Sitemap