Psychische problemen

Angststoornis door verslavend middel

Wat is een angststoornis door een verslavend middel?

Deze angststoornis ontstaat door het gebruik van alcohol, drugs of kalmerende middelen. Deze middelen kunnen leiden tot angst, paniek, dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Ook kan vermijding van bepaalde situaties plaatsvinden. Mensen met een angststoornis ontwikkelen relatief vaak een verslaving.

WAAR KOMT HET DOOR?

Een angststoornis veroorzaakt door een verslavend middel wordt net als andere angststoornissen veroorzaakt door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

BIOLOGISCHE FACTOREN

In de ene familie komen angststoornissen meer voor dan in de andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding.

SOCIALE FACTOREN

Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis. Dat kan zowel een negatieve gebeurtenis zijn (ziekte, sterfgeval, scheiding, verhuizing, ontslag) als een positieve gebeurtenis (geboorte kind, promotie). Sociaal isolement, onbegrip in de naaste omgeving, chronische overbelasting en chronische lichamelijke klachten/aandoeningen houden een angststoornis daarnaast in stand.

PSYCHISCHE FACTOREN

Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan.

Tips

TIPS VOOR UZELF

TIPS VOOR DE OMGEVING

Behandeling

Lees verder over de behandeling van een angststoornis.

Zorgkaart Nederland

Sitemap