Psychische problemen

ADHD

Wat is ADHD?

ADHD is de Engelse afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreken we over een aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Naar schatting heeft 2 tot 8% van de kinderen en adolescenten het. Lange tijd werd gedacht dat deze stoornis na de puberteit vanzelf over zou gaan. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt dit echter niet zo te zijn.

Volwassenen met ADHD kunnen ernstig worden belemmerd in hun functioneren (werk, relaties) door concentratieproblemen, impulsiviteit en/of onrust. Soms wordt ADHD pas voor het eerst ontdekt op volwassen leeftijd. Mensen kunnen strategieën hebben ontwikkeld waardoor de verschijnselen verborgen bleven. Bovendien heeft de omgeving zich vaak aangepast aan de stoornis.

Doordat lang is gedacht dat ADHD niet bij volwassenen voorkomt, hebben mensen soms onnodig veel last gehad van de verschijnselen. De stoornis blijkt namelijk ook bij volwassenen in veel gevallen goed te behandelen.

Symptomen?

De verschijnselen kunnen tot uiting komen in een groot aantal verschillende kenmerken. Als u sinds de kindertijd last heeft van concentratieproblemen, (innerlijke) onrust, snel wisselende stemmingen, moeilijk kunnen luisteren, alles tegelijk doen, dingen niet afmaken, vaak dingen kwijt zijn, impulsief gedrag, woedebuien, snel afgeleid of chaotisch zijn, dan kan dat wijzen op ADHD. Niet iedereen met deze stoornis voldoet echter aan alle kenmerken. Sommige mensen hebben geen last van hyperactiviteit (we spreken dan over ADD in plaats van ADHD) en niet iedereen heeft in dezelfde mate last van de verschijnselen.

Er zijn mensen met ADHD die veel alcohol of drugs gebruiken, te hard rijden of gevaarlijke sporten beoefenen. Dit kan een gevolg zijn van de stoornis, maar ook een manier om bepaalde verschijnselen tijdelijk te onderdrukken, zoals innerlijke onrust. Volwassenen met ADHD hebben vaak al langere tijd hulp gezocht, voordat de diagnose ADHD wordt gesteld. Zij zijn soms in behandeling geweest voor faalangst, depressiviteit, verslavingsproblemen, relatieproblemen of problemen met opleiding of werk. Pas bij doorvragen blijkt dat er sprake is van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en/of hyperactiviteit.

HOE ONTSTAAT HET?

Er is niet één oorzaak. Er zijn aanwijzingen dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Roken, alcoholgebruik en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap worden beschouwd als mogelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van ADHD bij het kind. Ook vroeggeboorte en een laag geboortegewicht kunnen de kans vergroten. Suiker of kleurstoffen blijken geen risico te geven. Een moeilijke jeugd is niet de oorzaak, maar eerder het gevolg ervan. ADHD komt niet door een falende opvoeding, maar een onregelmatig en onrustig, jachtig leven thuis en op school kan de verschijnselen wel versterken.

Behandeling

PuntP is expert in het behandelen van mengbeelden van stoornissen waarbij de angst-, depressie- en/of de bipolaire stoornis een centrale rol speelt. ADHD gaat regelmatig samen met een van deze stoornissen. Als de behandeling van angst, depressie en/of de bipolaire stoornis wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van ADHD besteden we hier specifiek aandacht aan. Als er een vermoeden is van ADHD zonder dat er sprake is van een andere stoornis verwijzen we naar de hiervoor bestaande behandelcentra.

Zorgkaart Nederland

Sitemap