Preventie

Consultatie en training voor professionals

Voor wie?

Arkin Preventie biedt consultatie en training voor professionals en vrijwilligers over (vroeg)signalering van GGZ problematiek. Het bespreekbaar maken hiervan en toeleiding naar gepaste ondersteuningsmogelijkheden binnen zorg en welzijn.

Consultatie

Tijdens de consultatie, zowel individueel als in een team, staat een casuïstiekbespreking rondom een klant(en) met psychische problemen centraal.

Er wordt aandacht besteed aan:

Waar en hoe?

Wij bieden consultatie op maat zowel individueel als in een workshop.
Een individueel consult  kan per mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek.

Training

Tijdens de training voor professionals wordt er  aandacht besteed aan:

De training is geaccrediteerd voor de volgende beroepsgroepen met 5 accreditatie punten:

– Cliëntondersteuners
– Gezinshuisouders
– GGZ-agogen
– Maatschappelijk werk (MW)
– Sociaal Agogen (AG)
– Sociaal Juridisch Dienstverleners

Waar en hoe?

Arkin preventie organiseert workshops en training voor professionals en vrijwilligers in Amsterdam. Ook verzorgen wij workshops en training voor organisaties en instellingen in company (10-15 deelnemers per groep).

Kosten

De kosten zijn in overleg te bepalen.

Hebt u interesse?

Wilt u een consultatie of een training voor professionals organiseren dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 020 590 1330 of van het onderstaand formulier gebruik maken.

Sitemap