Aanvullende modules

Lichttherapie bij seizoensgebonden depressieve klachten

Als je depressieve klachten in verband staan met de wisseling van het seizoen kun je gedurende één of meer weken lichttherapie krijgen. Je wordt 5 dagen in de week ’s ochtends vroeg 20 minuten voor een lamp geplaatst. Deze vorm van therapie wordt ieder jaar aangeboden van oktober tot februari.

Life Chart bij bipolaire stoornis

Bij het stellen van de diagnose bipolaire stoornis is het van belang om terug te kijken op periodes waarin je stemming wisselde tussen depressief en manisch (eufoor) en om je stemmingswisselingen vanaf nu goed bij te gaan houden. Hierdoor kan je psychiater de diagnostiek goed uitvoeren. Met name bij de bipolaire stoornis wordt deze methode toegepast. De Life Chart is een boekje waarin je je stemmingen goed kunt registreren.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) bij traumatische klachten

Deze behandeling wordt met name toegepast als je angst- en depressieve klachten samengaan met traumatische klachten. Bij deze vorm van behandeling zal de behandelaar je vragen aan de traumatische gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Het verwerken vindt plaats door je af te leiden terwijl traumatische beelden en associaties worden opgeroepen. In veel gevallen word je afgeleid door de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Deze behandeling wordt toegepast om een behandeling gericht op depressieve klachten af te sluiten. De mindfulness-oefeningen in combinatie met cognitieve oefeningen helpen terugval van depressieve klachten te voorkomen. Deze behandeling vindt plaats in een groep.

Schema Focused Therapy (SFT) bij het verminderen van persoonlijkheidsproblematiek

Deze behandeling wordt toegepast als je angst- en/of depressieve klachten in stand worden gehouden door onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Het is een vorm van therapie waarin je leert jouw emotionele behoeften te herkennen, te accepteren en eraan tegemoet te komen.

Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve, diepgewortelde overtuigingen ontstaan. We noemen dit schema’s.  Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn : emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid.  In bepaalde situaties worden bepaalde (in de kindertijd ontstane) schema’s steeds weer in je volwassen leven opgeroepen, waardoor je niet in staat bent om adequaat te reageren.