Behandelingen

Behandelmethoden

De behandelingen bij PuntP bestaan meestal uit één of meer van de onderstaande behandelmethoden. Afhankelijk van de behandelmethode krijgt u met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een psycholoog, psychiater of andere behandelaar te maken.

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie kan een zinvol onderdeel van uw behandeling zijn. Er bestaan enkele speciaal voor bipolaire cliënten ontwikkelde psychotherapieën. Deze therapie is gericht op bijkomende problemen die de omgang met (of het beloop van) uw klachten hinderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over moeite met acceptatie van de diagnose of een negatief zelfbeeld ten gevolge van de ziekte.

PSYCHO-EDUCATIE

Kennisoverdracht over uw stoornis in de groep of individueel.

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

Door deze behandelmethode kunt u doeltreffender reageren op de problemen en uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. Door u door uw waarden te laten leiden, krijgt u bovendien het gevoel dat uw leven zinvol is en voelt u zich vitaler.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

Cognities is een mooi woord voor gedachten. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten verband houden met de gedachten die mensen hebben in de situatie waarin ze verkeren.

EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING (EMDR)

EMDR is een vorm van therapie waarbij iemand gevraagd wordt aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd afgeleid wordt. Vaak is die afleiding in de vorm van geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. In sommige gevallen wordt er gewerkt met oogbewegingen door de hand van de therapeut te volgen. Het doel van EMDR is om de traumatische ervaringen te ‘verwerken’, dat wil zeggen de klachten verminderen zodat u uw dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken.

INTERPERSOONLIJKE THERAPIE (IPT)

Interpersoonlijke therapie is gebaseerd op het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Ook kunnen depressieve klachten problemen in relaties met andere mensen tot gevolg hebben.

WERKEN MET DE LIFE CHART METHODE

Het is belangrijk om het beloop van de stemmingswisselingen goed in kaart te brengen. Hiervoor is de Life Chart Methode erg geschikt. Cliënten wordt geleerd hiermee te werken.

MAKEN VAN EEN SIGNALERINGSPLAN

Een signaleringsplan is een plan waarin staat beschreven hoe de cliënt vroegtijdig een nieuwe fase van manie of depressie kan herkennen en hoe hij of zij dan het beste kan handelen om verergering te voorkomen. Er wordt een op de persoonlijke situatie toegesneden plan opgesteld.

KORTDURENDE PSYCHOANALYTISCHE STEUNGEVENDE PSYCHOTHERAPIE (KPSP)

Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie. Het verbetert dus de kwetsbaarheid voor depressiviteit op langere termijn.

Zorgkaart Nederland

Sitemap