Behandelingen

Behandeling depressie

Hoe behandelt PuntP depressie?

Een depressie is in de meeste gevallen gelukkig goed te behandelen. Een chronische depressie is over het algemeen moeilijker te behandelen dan andere vormen van depressie en gaat niet vanzelf over. Met behulp van psychotherapie kan geleerd worden de depressie beter in de hand te houden waardoor het dagelijks functioneren verbetert.
Lees meer over de soorten behandeling die PuntP biedt en de behandelmethoden bij depressie of medicijnen die gebruikt worden bij een depressie.

Bekijk hier de brochure ‘Een depressie’ (PDF) over de behandeling van depressie bij PuntP.

Behandelmethoden

De meeste gebruikte behandelmethode voor depressie bij PuntP is cognitieve gedragstherapie. Maar ook andere methoden kunnen worden ingezet, zoals Interpersoonlijke therapie (IPT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) of acceptance and commitment therapy (ACT). Lees verder over de verschillende behandelmethoden.

Soorten behandeling depressie

Welke behandeling voor u geschikt is, is afhankelijk van een aantal factoren: niet alleen de mate waarin u depressief bent en hoe lang u al depressief bent, maar ook welke methode het best bij u past. Hieronder de verschillende soorten behandelingen. Naast deze behandelingen zijn er ook andere behandelingen mogelijk zoals hardlopen en lichttherapie.

INDIVIDUELE GESPREKSTHERAPIE

De meest gebruikte behandelvorm is individuele gesprekstherapie. Soms in combinatie met het nemen van medicijnen. U heeft ongeveer 15 gesprekken bij PuntP over een periode van zes maanden. Na het 7e gesprek heeft u een evaluatiegesprek. Voor sommige cliënten is het nuttig om de partner een aantal keer mee te nemen naar het gesprek.

GROEPSTHERAPIE

Ook is het mogelijk om groepstherapie te volgen. U komt dan 10 tot 15 keer in een groep met acht mensen die ook angstklachten hebben. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf uur. Tot slot is het mogelijk een blended behandeling te volgen.

BLENDED

De online behandeling, ook wel blended behandeling genoemd is een combinatie van online behandelmodules en gesprekken met een behandelaar bij PuntP in de spreekkamer.

LICHTTHERAPIE

Lichttherapie is een bewezen effectieve behandelvorm voor stemmingsklachten. Er is al langer bekend dat lichttherapie positief effect kan geven bij cliënten met een depressieve stoornis met een seizoensgebonden patroon. PuntP biedt lichttherapie aan als aanvullende behandeling, naast lopende gespreks- en eventuele farmacotherapie.

Lichttherapie houdt in dat cliënten een periode van 1 of 2 weken dagelijks in de ochtend een ‘lichtbad’ van 30 minuten nemen op polikliniek Roetersstraat. De indicatie wordt gesteld door de eigen behandelaar. Vóór deelname aan de lichttherapie worden cliënten gescreend door een arts.

FARMACOTHERAPIE

Bij sommige mensen met een depressie is het nodig om naast gesprekstherapie medicijnen te nemen. Veelgebruikte medicijnen tegen een depressie zijn klassieke tricyclische antidepressiva (TCA’s) en selectieve serotoninetheropnameremmers (SSRI’s). Beide soorten zijn ongeveer even effectief, de keus voor het ene of het andere middel wordt daarom meestal gemaakt op basis van de bijwerkingen, gevaar voor overdosering, bijkomende psychische en lichamelijke stoornissen, het gevaar van wisselwerking met andere medicijnen en de kosten. Tegenwoordig zijn SSRI’s vaak de eerste keus.

Bij meer dan de helft van de mensen leidt het innemen van SSRI’s en TCA’s tot een vermindering van de depressie. Dit is vier tot zes weken na het begin van het gebruik voelbaar. De omgeving ziet overigens vaak eerder veranderingen.

Voor een goed resultaat moeten de medicijnen zeker vier tot zes maanden worden gebruikt. Bij abrupt stoppen kunnen er zogeheten onttrekkingsverschijnselen optreden; de cliënt kan daarom niet zomaar stoppen.

Antidepressiva zijn niet verslavend, maar hebben wel bijwerkingen. Deze verschillen per gebruiker en per soort. Vaak genoemde bijwerkingen zijn: sufheid, slaperigheid, een droge mond, wazig zien, duizelingen, misselijkheid, hoofdpijn, transpireren, hartkloppingen, verstopping en afname van seksuele gevoelens. Meestal verdwijnen de bijwerkingen na verloop van tijd.

Andere medicijnen zijn serotonine-noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s) en noradrenerge specifieke serotonerge antidepressiva (NaSSA’s). Onder het grote publiek is het plantaardige middel sint-janskruid steeds bekender geworden. Dit is verkrijgbaar bij de drogist. Bij milde en matige depressie blijkt het op korte termijn wel effect te hebben, maar onduidelijk is nog of het even werkzaam is als SSRI’s en TCA’s. Of het helpt op langere termijn bij ernstige depressie is niet bewezen. Aanvankelijk werd aangenomen dat sint-Janskruid veel minder bijwerkingen heeft dan andere antidepressiva, maar daar komen onderzoekers inmiddels van terug. Het middel gaat niet goed samen met andere medicijnen, waaronder SSRI’s. De ideale dosis en het gevaar van eventuele overdosis zijn onbekend.

Totdat de antidepressiva aanslaan, kunnen kalmerings- of slaapmiddelen helpen; deze werken immers direct. Meestal zijn deze medicijnen slechts enkele weken nodig. Antipsychotica liggen minder voor de hand; daarvan staat niet vast dat ze helpen bij een depressie.

Zorgkaart Nederland

Sitemap