Behandelingen

Behandeling bipolaire stoornis

Hoe behandelt PuntP bipolaire stoornissen?

Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt soms zijn eigen gang te gaan. In dat geval kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis. Als u bij zichzelf klachten van een bipolaire stoornis herkent, dan is dat een goede reden om contact te zoeken met uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen naar PuntP. Bekijk hier de brochure ‘Bipolaire stoornissen’ over de behandeling van bipolaire stoornissen bij PuntP.

In onderstaande video ziet u hoe de behandeling voor bipolaire stoornis in zijn werk gaat bij PuntP. Klik op de video om deze af te spelen:

Behandelmethoden

Een bipolaire stoornis kan niet worden genezen, maar is in de meeste gevallen gelukkig wel goed te behandelen. De behandeling bestaat meestal uit één of meerdere van de volgende behandelmethoden: werken met de life chart methode, maken van een signaleringsplan, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie (IPT) of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Afhankelijk van de methode krijgt u met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een psycholoog, psychiater of andere behandelaar te maken. Lees verder over de verschillende behandelmethoden.

Soorten behandeling bipolaire stoornissen

Het komt vaak voor dat er naast een bipolaire stoornis nog andere problemen of klachten zijn. Wij bieden zorg op maat en kijken samen met u hoe de behandeling zo goed mogelijk ingepast kan worden in uw leven. PuntP biedt verschillende soorten behandeling. Welke behandeling voor u geschikt is, is afhankelijk van een aantal factoren: niet alleen de ernst en duur van uw klachten, maar ook welke methode het best bij u past. PuntP bestaat uit een team van deskundigen die samen met u naar een oplossing zoeken. Onze behandelmethoden zijn wetenschappelijk onderzocht en/of hebben hun nut bewezen. Welke methode of combinatie van methoden het meest voor u geschikt is, is afhankelijk van uw hulpvraag en de ernst van uw klachten, maar ook van welke methode het best bij u past. De meeste behandelingen zijn individueel, sommige worden ook in groepsvorm gegeven.

INDIVIDUELE BEGELEIDING EN GESPREKSTHERAPIE

De meest gebruikte behandelvorm is individuele begeleiding en gesprekstherapie. Begeleiding vormt de rode draad van de behandeling. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de symptomen en uw hulpvraag. In overleg met u worden naasten, zoals uw partner, familieleden of vrienden, betrokken bij (een deel van) de behandeling.

GROEPSTHERAPIE

Sommige behandelingen worden in groepsvorm aangeboden, bijvoorbeeld psycho-educatie waar u meer over uw stoornis leert. Zo is er de cursus ‘Beter omgaan met bipolaire stoornis’ (12 bijeenkomsten). Ook is er een cognitieve gedragstherapiegroep (10 bijeenkomsten).

FARMACOTHERAPIE

Farmacotherapie is een essentieel onderdeel van de behandeling van de bipolaire stoornis, zowel in de acute fasen van manie en depressie, als in de preventieve fase. De keuze voor de juiste medicatie en een systematische controle op effecten en eventuele bijwerkingen is belangrijk. Of iemand medicatie wil gebruiken, is uiteindelijk een persoonlijke keuze.

Zorgkaart Nederland

Sitemap