Behandelingen

Behandeling Autisme Spectrum Stoornis

Hoe behandelt PuntP Autisme Spectrum Stoornis?

PuntP is expert in het behandelen van mengbeelden van stoornissen waarbij de angst-, depressie- en/of de bipolaire stoornis een centrale rol speelt. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gaat regelmatig samen met een van deze stoornissen. Als de behandeling van angst, depressie en/of de bipolaire stoornis wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van ASS besteden we hier specifiek aandacht aan. Als er een vermoeden is van ASS zonder dat er sprake is van een andere stoornis verwijzen we naar de hiervoor bestaande behandelcentra. Hier kunt u ook terecht voor de uitgebreide diagnostiek.

Wat wordt er van u verwacht?

De therapeut heeft aandacht voor kennisoverdracht en het verwerkingsproces bij een nieuw gesteld diagnose.

Wat wordt er van de therapeut verwacht?

De therapeut zet zijn specifieke expertise in bij de belemmeringen die u ondervindt bij het zetten van uw stapjes in de richting van uw zelfgekozen doelen. Deze expertise kan bestaan uit Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapy, Farmacotherapie, Coaching en/of Groepsbehandeling.

Behandelmethoden ASS

De meeste gebruikte behandelmethode voor ASS bij Punt P is psycho-educatie. Daarnaast kunnen er andere behandelmethoden worden toegepast mits de therapeut inschat dat u hiervan profijt zou kunnen hebben zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) of acceptance and commitment therapy (ACT). Lees verder over de verschillende behandelmethoden.

Soorten behandeling ASS

INDIVIDUELE GESPREKSTHERAPIE

De meest gebruikte behandelvorm bij ASS is individuele gesprekstherapie. Soms in combinatie met het nemen van medicijnen. U heeft ongeveer 15 gesprekken bij PuntP over een periode van zes maanden. Na het 7e gesprek heeft u een evaluatiegesprek. Voor sommige cliënten is het nuttig om de partner een aantal keer mee te nemen naar het gesprek.

GROEPSTHERAPIE

Ook is het mogelijk om groepstherapie te volgen. U komt dan 10 tot 15 keer in een groep met acht mensen die ook stemming of angstklachten hebben. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf uur. Tot slot is het mogelijk een blended behandeling te volgen.

BLENDED BEHANDELING

De online behandeling, ook wel blended behandeling genoemd is een combinatie van online opdrachten en gesprekken met een behandelaar bij PuntP in de spreekkamer.

FARMACOTHERAPIE

Bij sommige mensen met klachten is het nodig om naast gesprekstherapie ook medicatie te nemen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap