Behandelingen

Behandeling ADHD

Hoe behandelt PuntP ADHD?

PuntP is expert in het behandelen van mengbeelden van stoornissen waarbij de angst-, depressie- en/of de bipolaire stoornis een centrale rol speelt. ADHD gaat regelmatig samen met een van deze stoornissen. Als de behandeling van angst, depressie en/of de bipolaire stoornis wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van ADHD besteden we hier specifiek aandacht aan. Als er een vermoeden is van ADHD zonder dat er sprake is van een andere stoornis verwijzen we naar de hiervoor bestaande behandelcentra.

Wat wordt er van u verwacht?

Wat wordt er van de therapeut verwacht?

De therapeut zet zijn specifieke expertise in bij de belemmeringen die u ondervindt bij het zetten van uw stapjes in de richting van uw zelfgekozen doelen. Deze expertise kan bestaan uit Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapy, Farmacotherapie, Coaching en/of Groepsbehandeling.

Behandelmethoden

De behandelingen van ADHD bij PuntP bestaan meestal uit één of meer behandelmethoden. Afhankelijk van de behandelmethode krijgt u met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een psycholoog, psychiater of andere behandelaar te maken. De behandelmethoden bij ADHD kunnen zijn: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) of acceptance and commitment therapy (ACT). Lees verder over de verschillende behandelmethoden.

Soorten behandeling ADHD

INDIVIDUELE GESPREKSTHERAPIE

De meest gebruikte behandelvorm is individuele gesprekstherapie. Soms in combinatie met het nemen van medicijnen. U heeft ongeveer 15 gesprekken bij PuntP over een periode van zes maanden. Na het 7e gesprek heeft u een evaluatiegesprek. Voor sommige cliënten is het nuttig om de partner een aantal keer mee te nemen naar het gesprek.

GROEPSTHERAPIE

Ook is het mogelijk om groepstherapie te volgen. U komt dan 10 tot 15 keer in een groep met acht mensen die ook stemming of angstklachten hebben. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf uur. Tot slot is het mogelijk een blended behandeling te volgen.

BLENDED

De online behandeling, ook wel blended behandeling genoemd is een combinatie van online opdrachten en gesprekken met een behandelaar bij PuntP in de spreekkamer.

FARMACOTHERAPIE

Bij sommige mensen met klachten is het nodig om naast gesprekstherapie medicatie te nemen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap